Blue Joomla Template
  • z życzeniami

Europejski Dzień Języków Obcych 2017

Opublikowano: poniedziałek, 02, październik 2017

 hello-1502369_1280.png Europejski Dzień Języków został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. i jest obchodzony we wszystkich krajach europejskich. Oficjalnie święto przypada 26 września i ma na celu upowszechnianie bogactwa kulturowego Europy i jest okazją, by zachęcać ludzi – bez względu na wiek – do nauki języków obcych. W naszej szkole we wszystkich klasach 7 oraz 2 i 3 gimnazjum została przeprowadzona zabawa językowa w trakcie zajęć języka angielskiego i niemieckiego. Uczniowie pracując w grupach mieli za zadanie dopasować w jakim języku jest podane zdanie „Kocham cię”. Uczniowie podawali także inne słowa i wyrażenia, które znają w językach obcych. Najczęściej były to powitania, zwroty grzecznościowe i cyfry, nawet w języku japońskim- miłośnicy karate. Rozmawialiśmy o tym dlaczego warto uczyć się języków i który ich zdaniem jest najciekawszy.

Ponadto w ramach obchodów tego święta dla klas 3 gimnazjum został zorganizowany konkurs drużynowy. Wzięło w nim udział 8 trzyosobowych zespołów (każdą klasę reprezentowały dwie drużyny). Uczestnicy musieli się przede wszystkim wykazać znajomością języka angielskiego i niemieckiego, ale także odgadnąć w jakich językach były wykonane przedstawione im piosenki (np. włoski, grecki czy holenderski) a także rozpoznać kraje po mapie konturowej. Drużyny musiały również wykazać się refleksem i pomysłowością. Poziom był bardzo wyrównany, ale ostatecznie najlepsza okazała się drużyna numer 8 reprezentująca klasę 3 B Gimnazjum w składzie: Zuzanna Radziszewska, Kaja Skotnicka i Daria Zaczkowska. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zachęcamy do dalszej nauki języków obcych, bo jak powiedział Federico Fellini „Inny język jest inną wersją życia”.

Odsłony: 333