Blue Joomla Template
  • z życzeniami

Zajęcia warsztatowe z panią Moniką Wytracz

Opublikowano: wtorek, 22, listopad 2016

 

PRAWDA I MITY

NA TEMAT PALENIA PAPIEROSÓW

W GIMNAZJUM W ZŁOCIEŃCU

 

W Gimnazjum w Złocieńcu na zaproszenie pedagoga szkolnego P. Joanny Komorowskiej zostały przeprowadzone przez pracownika Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Monikę Wytracz zajęcia warsztatowe na temat środków uzależniających.

  Uczniowie wszystkich klas pierwszych /łącznie 66uczniów/ uczestniczyło w zajęciach warsztatowych na temat środka uzależniającego – papierosów.

profilaktyka 4                            profilaktyka 5   

Celem zajęć było porządkowanie wiedzy na temat szkodliwego wpływu palenia tytoniu nie tylko na narządy oddychania, ale na cały organizm. Celem głównym było zapobieganie palenia tytoniu wśród uczniów. Uczniowie zapoznali się z różnymi stwierdzeniami dotyczącymi palenia po czym dyskutowali nad stwierdzeniami budzącymi najwięcej kontrowersji. Przedstawiali również swoje pomysły, oceniali wypowiedzi koleżanek i kolegów. Uczniowie mieli okazję swobodnie wyrazić opinie i przekonania na temat środków uzależniających. Dobra świadomość własnych przekonań, sprawdzenie ich zasadności oraz porównanie z poglądami i wiedzą innych pozwala na wzmocnienie prawidłowych, ale niezbyt dobrze nazwanych czy uświadomionych przekonań i nastawień. Wiele opinii i sądów okazuje się być stereotypami, mitami skłaniającymi po sięganie po takie środki.

Efektem przeprowadzonych zajęć jest wiedza uczniów o tym, że:

-palenie tytoniu pociąga za sobą przejściowe jak i długofalowe skutki fizjologiczne, estetyczne i zdrowotne

-zaprzestanie palenia przynosi korzyści natychmiastowe

-jest moda na niepalenie: coraz więcej młodych ludzi nie pali. 

Odsłony: 383