• z życzeniami

Historia szkoły

Opublikowano: wtorek, 11, październik 2016

Nasza szkoła istnieje już siedemnaście lat. Została powołana do życia uchwałą Rady Miejskiej w Złocieńcu.
 

    W prezencie dostaliśmy część SP nr 1- czerwony budynek, część pierwszego piętra, ławki i krzesełka. Wszystko trzeba było organizować na nowo. Ach, co to był za rok! Niektórzy nauczyciele zaczynali pracę o 8.00 w budynku przy ul. I Dywizji WP, potem docierali do budynku SP nr 2 przy ul. Chopina, by na koniec trafić na lekcje do Budowa.

 Pierwszy rok istnienia gimnazjum uwieczniliśmy według najlepszych wzorów. Haft królowej Matyldy, żony Wilhelma Zdobywcy z XI w. stał się inspiracją dla utworzenia własnej tkaniny z Bayeux (Baje). Jedenaście klas gimnazjalnych opowiedziało plastycznie historię szkoły kolejnymi „kadrami”,  jak w filmie.  

Na szczęście w roku szkolnym 2001/2002 zaczęliśmy uczyć się w jednym budynku i dorobiliśmy się nowych pomieszczeń - szatni, pracowni komputerowej, sekretariatu, czytelni i świetlicy, nowej podłogi na korytarzach, szkolnego radiowęzła i gabinetów dla dyrekcji.   

  W roku szkolnym 2001/2002 po raz pierwszy przystąpiliśmy – jak wszystkie gimnazja - do egzaminu, po którym nasi absolwenci wybrali w zdecydowanej większości szkoły kończące się maturą.

   17 listopada 2000 roku Rada Miejska w Złocieńcu uchwaliła, że nasze gimnazjum otrzyma imię Bohaterów Monte Cassino. Od października 2000 roku przygotowaliśmy się do tego wielkiego wydarzenia: rozpoczęły się poszukiwania pieniędzy m.in. na sztandar, izbę pamięci organizację uroczystości. Na szczęście mogliśmy liczyć na wsparcie z różnych stron. Zorganizowaliśmy kiermasz upominków świątecznych, sprzedaż ciasta i napojów na zabawach szkolnych. Pomysłów nie brakowało. W konkursie na logo szkoły wygrał projekt Izabeli Niemczyk z 2e. Trwały próby programu artystycznego, występu chóru - wchodzenie i schodzenie ze sceny ponad 40 osób. Na szczęście pogoda była piękna, a ludzie niestrudzeni.  I stało się! 18 maja 2001 roku otrzymaliśmy imię Bohaterów Monte Cassino. Było to wydarzenie na skalę województwa. Gościliśmy ówczesnego Marszałka Sejmu RP Macieja Płażyńskiego. Mszę świętą polową celebrowało dziesięciu księży. Przybyli przedstawiciele Karpatczyków – Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Wtedy po raz pierwszy zaśpiewaliśmy hymn szkoły w całości ułożony przez nauczycielkę sztuki panią Grażynę Niemiro. Udał się nawet program artystyczny, który tak perfekcyjnie przygotowaliśmy. 

 24 maja 2001 roku w szkole nastąpiło odsłonięcie tablicy pamiątkowej. Większość z nas na długo zapamięta słowa generała Andersa:  


„Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. Bierze je na swoje skrzydła legenda i zanosi do "Narodowego Pamiątek Kościoła". Do nich należy właśnie bitwa o Monte Cassino.”

 18 maja 2004 roku delegacja naszego gimnazjum złożyła kwiaty pod Monte Cassino i uczestniczyła w uroczystościach patriotyczno-religijnych w 60 rocznicy bitwy. Brała także udział w audiencji generalnej na placu św. Piotra u papieża Jana Pawła II. Tygodniowa wycieczka upłynęła w niepowtarzalnej atmosferze.

18 maja 2012 roku w 68 rocznicę upamiętnienia zdobycia ruin Klasztoru Benedyktynów na Monte Cassino, w Gimnazjum nr 1
w Złocieńcu odsłonięta
została kolejna tablica pamiątkowa w hołdzie żołnierzom, którzy „oddali Bogu ducha, ciało ziemi włoskiej, a serce Polsce”. Jej fundatorem był dr inż. Stanisław Dawid - żołnierz 2 Korpusu Polskiego, który od wielu lat patronował Gimnazjum nr 1, był inicjatorem nadania jej imienia, spotykał się z młodzieżą, propagując wśród niej wartości patriotyczne. Tablica pamięci jest symboliczną kopią rzeźby i napisu, które znajdują się przy wejściu na Polski Cmentarz Wojenny. Pamięci strzeże orzeł husarski z rzeźbionymi skrzydłami – jak 2 skrzydła 2 Korpusu: 3 Dywizja Strzelców Karpackich i 5 Dywizja Kresowa Piechoty.

   Ta symboliczna chwila miała po raz kolejny uświadomić każdemu Polakowi, a przede wszystkim młodemu człowiekowi istotę poświęcenia oraz szacunek do trzech najważniejszych wartości w życiu: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. Przygotowana część artystyczna przez uczniów klas drugich i trzecich  przybliżyła gościom i uczniom historię formowania wojska, losy 2 Korpusu poprzez ewakuację na Bliski Wschód, udział w walkach we Włoszech: zdobycie Monte Cassino, walki o Ankonę i Bolonię, aż po śmierć gen Andersa.

   Nasza szkoła jest młoda. Wyjątkowa jest świadomość, że tworzymy jej historię, tradycje. Mamy swój sztandar, na który ślubują pierwszoklasiści, mamy poczet sztandarowy, który w czasie uroczystego pożegnania absolwentów przekazuje sztandar młodszym kolegom, mamy hymn śpiewany podczas uroczystości szkolnych. Na tym nie koniec.  

  Nasze gimnazjum chce wykształcić nas na świadomych obywateli. Dlatego udbywają się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego - są wzorowane na prawdziwych wyborach prezydenckich zgodnie z zasadą: każdy może startować. Bierzemy też udział w prawdziwych wyborach w ramach akcji „Młodzi obywatele głosują”. Przedstawiciele naszej szkoły wzięli udział w akcji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie „Młodzi obywatele działają”. Gimnazjaliści pracują w Młodzieżowej Radzie Miasta.  Bierzemy także aktywny udział w ogólnopolskich programach: „Szkoła promująca zdrowie”, „Bezpieczna szkoła”, „Trzymaj formę”,„Edukacja szkolna przeciw wykluczeniu prawnemu”, „Szkoła z klasą”.

    W naszej szkole promujemy sukcesy naszych uczniów przyznając tytuły: „Najlepszy z najlepszych” oraz „Uczeń tolerancji i życzliwości”. Możemy także pochwalić się „Galerią sukcesów” oraz „Galerią młodych talentów”

 

 

 

 

 

Odsłony: 1203