• z życzeniami

Oświadczenie rodziców

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016

 

logo szkoy                        logo Erasmus

                   

                      OŚWIADCZENIE       

rodziców dziecka przyjmujących ucznia ze szkoły partnerskiej

Wyrażam zgodę na przyjęcie w moim domu ucznia szkoły partnerskiej podczas spotkania w Złocieńcu partnerów projektu realizowanego w ramach projektu Erasmus+ „GLOBAL LEARNING FOR MIND AND HEART.”

Oświadczam, że zapewnię uczniowi opiekę oraz niezbędne warunki pobytu, w szczególności:

1) samodzielne miejsce do spania,

2) wyżywienie, oprócz sytuacji, w których uczeń będzie przebywał pod opieką nauczycieli.

W miarę możliwości postaram się przybliżyć uczniowi polską kulturę, tradycje i wartości.

Zobowiązuję się do niezwłocznego powiadomienia polskiego koordynatora projektu o niewłaściwym zachowaniu ucznia oraz wszelkich niepokojących sytuacjach związanych z jego pobytem.

.................................................................

Data i podpis

 

CHCESZ POBRAĆ DOKUMENT?     KLIKNIJ   - Oświadczenie rodziców

Odsłony: 866