• z życzeniami

Nasz Patron

Opublikowano: środa, 12, październik 2016

 

CO KAŻDY UCZEŃ GIMNAZJUM WIEDZIEĆ POWINIEN O PATRONIE SWOJEJ SZKOŁY

- BOHATERACH MONTE CASSINO-

 

    Dnia 23 sierpnia 1939r. hitlerowskie Niemcy i ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) podpisały pakt o nieagresji, zwany paktem Ribbentrop - Mołotow. Tajny protokół tej umowy dotyczył wspólnej agresji niemiecko - radzieckiej na Polskę. Dnia1września 1939r. od zachodu nastąpił atak Niemiec, a 17 września 1939r, wojska radzieckie przekroczyły polskie granice wschodnie.

    Miesiąc od podpisania paktu, w Brześciu nad Bugiem nastąpiło spotkanie armii radzieckiej i niemieckiej, i wspólna defilada zwycięstwa. Dnia 28 września 1939r. obie strony podpisały układ o przyjaźni i granicach, dotyczący podziału ziem polskich. Dokonał się "czwarty rozbiór Polski". Linia podziału biegła wzdłuż rzek: Pisa - Narew - Bug - San.

    Ziemie polskie po przegranej wojnie obronnej w 1939r. objęte zostały dwiema okupacjami: niemiecką na zachodzie i radziecką na wschodzie. We Francji tworzył się emigracyjny rząd i armia polska z Władysławem Sikorskim jako premierem i naczelnym wodzem sił zbrojnych jednocześnie. Pełnił te funkcje aż do tragicznej śmierci w 1943r. w katastrofie lotniczej nad Giblartarem.

    Tymczasem ludność polska poddana została ostrym represjom. Pod radziecką okupacją Polacy zostali zmuszeni do przyjęcia sowieckiego obywatelstwa, a znaczna ich część deportowana na wschód. Polscy oficerowie i żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza znaleźli się w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku.

    Po ataku Niemiec na ZSRR 22 czerwca 1941r. stosunki polsko - radzieckie zostały przywrócone. W lipcu tego roku układ o wspólnej walce z najeźdźcą podpisali Sikorski i Majski. Na mocy tego układu zapadła decyzja o tworzeniu armii polskiej w ZSRR, do której zaczęli się zgłaszać deportowani w głąb ZSRR Polacy. Miejscem formowania armii był Buzułuk koło Kujbyszewa. Dowództwo nad armią przejął wypuszczony z łagru generał Władysław Anders. Oficerami mieli być polscy oficerowie z obozów w Ostaszkowie, Kozielsku i Starobielsku. Strona radziecka nie przyznała się, że oficerowie ci już nie żyli, (ich masowe groby odkopali w 1943r. Niemcy w lesie koło Katynia).

    W wyniku napięć w stosunkach polsko - radzieckich oraz nacisku strony brytyjskiej w 1942r. zapadła decyzja o ewakuowaniu armii Andresa do Iranu, gdzie została przekształcona w II Korpus Polski. Ewakuacja około 70 tysięcy żołnierzy i 30 tysięcy cywilów odbyła się w dwóch etapach a droga wiodła przez Morze Kaspijskie.

    W 1943r. walki przeniosły się na teren Włoch. Alianci (Amerykanie, Brytyjczycy) lądując na Sycylii rozpoczęli marsz na północ ku Rzymowi. Król włoski dość szybko podjął decyzję o kapitulacji, ale na terenie Włoch pozostały silne ugrupowania wojsk niemieckich broniących się na Linii Gustawa, która zagradzała aliantom drogę na Rzym. Linia Gustawa to system umocnień rozciągających się w górach Apeninach. Przedrzeć się przez te umocnienia można było drogą nr 6 wiodącą do Rzymu. Tej drogi jednak broniło wzgórze Monte Cassino. Na jej szczycie stał od stuleci klasztor zakonu benedyktynów.

    Pierwsze próby przełamania linii obrony niemieckiej podjęły w styczniu 1944r. wojskaamerykańskie. W lutym lotnictwo amerykańskie zbombardowało klasztor. To jednak nie złamało oporu Niemców. Od stycznia do maja 1944r. kolejne szturmy na wzgórze podejmowali:Amerykanie, Anglicy, Francuzi, Kanadyjczycy, Nowozelandczycy i Hindusi.

    24 marca 1944r. dowództwo alianckie zaproponowało generałowi Andersowi skierowanie do walk II Korpusu Polskiego, który wciąż przebywał na Bliskim Wschodzie i jeszcze nie uczestniczył w walkach. Anders przyjął propozycję. Polska formacja działała w składziebrytyjskiej 8 armii.

        Pod koniec kwietnia żołnierze II Korpusu zajęli pozycje pod masywem Monte Cassino. Na pierwszą linię walk zostały skierowane trzy dywizje II Korpusu : 3 Dywizja Strzelców Karpackich (gen. Bronisław Duch), 5 Kresowa Dywizja Piechoty (gen. Nikodem Sulik), 2 Brygada Pancerna (gen. Bronisław Rakowski).

Przed decydującym atakiem służby pomocnicze wykonały ogrom pracy. Saperzy wykuli w zboczach górskich drogę zwana"drogą polskich saperów", która służyła do transportu broni, amunicji i żywności do stanowisk polskich żołnierzy. Transportem zajmowali sięcypryjscy mulnicy. W wielu miejscach droga była tak wąska, że zmieścić się na niej mogły tylko muły.

    Atak Polaków na wyznaczone pozycje rozpoczął się 12 maja 1944r. Po ciężkich walkach o "Widmo", San Angelo, Gardziel i zajęciu Massa Albanetta, dnia 18 maja 1944r. o godzinie 1040 żołnierze polscy, zająwszy gruzy klasztoru wystrzelili czerwoną racę. Monte Cassino zdobyte a droga na Rzym dla armii amerykańskiej otwarta.

    Żołnierze II Korpusu swój szlak bojowy zakończyli wyzwalając Bolonię. Ich drogę opisał korespondent wojenny Melchior Wańkowicz, autor książki "Szkice spod Monte Cassino".

 

 

 

 

 

 

 

 

Odsłony: 977