• z życzeniami

Przyjaciel Szkoły

Opublikowano: wtorek, 29, listopad 2016

                                              

 

 

 

                                                                                        logo szkoy               

                                                                                           PRZYJACIEL SZKOŁY


Podziękowanie dla: Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. za przekazanie 20 komputerów dla uczniów Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu.

Wydawnictwa „MUZA SA” za okazane wsparcie na rzecz STOWARZYSZENIA

"KLUCZ DO SUKCESU" i przekazanie do szkolnej biblioteki trzydziestu książek.

Podziękowanie dla:

Wydawnictwa Literackiego Jabłonowo

Społecznego Instytutu Wydawniczego "Znak" Sp. z o.o. w Krakowie

za wsparcie okazane w formie darowizny

 

Podziękowanie dla:

STOWARZYSZENIA GMIN POLSKICH EUROREGIONU POMERANIA

za wsparcie finansowe wymiany uczniów Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Złocieńcu

w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (2-9 października 2011r. w Schleiden)

 

ZA PRZEKAZANIE FUNDUSZY

NA ORGANIZACJĘ WYJAZDU MŁODZIEŻY GIMNAZJUM NR 1 W ZŁOCIEŃCU

NA OBCHODY 70 ROCZNICY BITWY POD MONTE CASSINO:

Marszałkowi Województwa Zachodniopomorskiego - Panu Olgierdowi Gemblewiczowi

Staroście Powiatu Drawskiego -Panu Stanisławowi Cybuli

Burmistrzowi Gminy Złocieniec - Panu Waldemarowi Włodarczykowi

Przewodniczącej Rady Miejskiej w Złocieńcu - Pani Urszuli Ptak

Gminnej komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Złocieńcu

Radnej Rady Miejskiej w Złocieńcu - Pani Grażynie Kozak

Związkowi Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego

2 Brygadzie Zmechanizowanej Legionów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Bankowi Spółdzielczemu w Kaliszu Pomorskim

Kołu Łowieckiemu "Żbik -Budowo"

Zakładowi Ciepłownictwa w Złocieńcu

Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Złocieńcu

Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Złocieńcu

PPH "BENEKO" w Czaplinku -Panu Bernardowi Bubacz

Aptece "Pomorskiej" w Złocieńcu

Bricomache w Złocieńcu

Stacji Paliw "Moya" w Złocieńcu

Panu Mirosławowi Szmidt

Państwu Joannie i Gerardowi Wojdyła

Państwu Małgorzacie i Piotrowi Kozłowskim

Państwu Ewie i Jarosławowi Kilian

Państwu Joannie i Jackowi Toczko

Panu Andrzejowi Bosiackiemu

Panu Zbigniewowi Bączek

Państwu Joannie i Tomaszowi Ragiel

Państwu Renacie i Piotrowi Karczewskim

Panu Andrzejowi Lewandowskiemu

Panu Damianowi Kosik - "Euro -Tours" Słupsk

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 3 w Złocieńcu

Dyrektorowi Gimnazjum nr 2 w Złocieńcu

Dyrektorowi ZSP w Złocieńcu

Dyrektorowi ZSP w Czaplinku

Radzie Rodziców

 

Rada Rodziców działająca przy Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu informuje, że całkowity dochód z zabawy karnawałowej wyniósł 3100 zł. Z zebranych pieniędzy zakupiono telewizor 46 calowy do sali nr 15.

Rada Rodziców oraz dyrektor Gimnazjum nr 1 w Złocieńcu serdecznie dziękują sponsorom/darczyńcom, bez których pomocy nie udałoby się takie przedsięwzięcie:

Sz.P. Joanna i Jacek Toczko

Sz.P. Agnieszka i Andrzej Kaczmarek

Sz.P. Edyta i Marcin Kaszyńscy

Sz.P. Renata Szcepaniak

Sz.P. Beata Szamszon

Sz.P. Renata Terlecka

Sz.P. Elżbieta Majewska

Sz.P. Elżbieta Pawłowicz

Sz.P. Jolanta i Radosław Smulscy

Sz.P. Krzysztof Zacharzewski

Sz.p. Zuzanna Sikora

Sz.P. Lesław Paradowski

Sz.P. Jolanta Kisiel – Witkowska

Sz.P. Konrad Fujarski

Gospodarstwo Pasieczne „Kószka”

Pizzeria „Wenecja” Złocieniec

Odsłony: 1497