• z życzeniami

Rada Pedagogiczna 2017/2018

Opublikowano: czwartek, 13, październik 2016

DYREKTOR:           Janina Król

WICEDYREKTOR:  Małgorzata Głodek

JĘZYK POLSKI:           Małgorzata Głodek, Dorota Śmiechura,      

JĘZYK ANGIELSKI:    Iwona Adamczyk, Anna Luc

JĘZYK NIEMIECKI:    Adrianna Bosiacka

                                    Renata Juszkiewicz- Boral,

MATEMATYKA:           Urszula Flatow, Monika Konofał, 

HISTORIA:                 Ewa Kilian, Renata Juszkiewicz- Boral

BIOLOGIA:                 Monika Klimczak, 

GEOGRAFIA:               Mariola Faltyńska,

CHEMIA:                     Bogusława Jarosz, Monika Klimczak

FIZYKA:                      Grażyna Małecka, Anna Dawid- Hryniewicz

INFORMATYKA:          Krzysztof Wysoczański, 

TECHNIKA:                 Grażyna Małecka, Krzysztof Wysoczański

RELIGIA:                     Bernardeta Ramza

ETYKA:                        Ewa Kilian

BIBLIOTEKA:              Katarzyna Herman

ŚWIETLICA:               Anna Lipska

PEDAGOG:                    Joanna Komorowska

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE: Ewa Kilian

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE: Anna Lipska

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE: Adrianna Bosiacka

WYCHOWANIE FIZYCZNE: Mirosława Paszkowska, Michał Osipiak

Odsłony: 2615