• z życzeniami

Rezygnacja

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016

logo szkoy                                   logo Erasmus

                       OŚWIADCZENIE

                           O REZYGNACJI Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

Ja niżej podpisany(a) ……………………………………………………

oświadczam, iż dobrowolnie rezygnuję z udziału mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………………

                            imię i nazwisko

którego jestem rodzicem/opiekunem prawnym w projekcie Erasmus+ „GLOBAL LEARNING FOR MIND AND HEART” realizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassiono w Złocieńcu.

CHCESZ POBRAĆ PLIK?      KLIKNIJ- rezygnacja

 

 

                                                 ……………………...............

                                                     data i podpis

Odsłony: 554