• z życzeniami

Szkolny Doradca Zawodowy

Opublikowano: czwartek, 17, listopad 2016

Szkolny Doradca Zawodowy

 

Dzieci poznają zawody od najmłodszych lat. Najpierw stykają się z zawodami swoich rodziców, najbliższego otoczenia, w szkole omawiane są różne profesje. Mimo to wiedza o zawodach jest wyrywkowa i mała.

            Dorośli w znaczący sposób wpływają na kształtowanie się poglądów i postaw młodzieży (rodzice i nauczyciele) w celu podejmowania właściwej  decyzji zawodowej.

            Bardzo ważna jest pomoc uczniom  w gromadzeniu informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach kształcenia, a także w dziedzinie poznawania samego siebie, tworzenia realistycznej samooceny, swoich słabych i możnych stron, wpływu stanu zdrowia.

Młodzież oczekuje wsparcia  w określeniu ich drogi życiowej, gdyż sami często nie mają jeszcze wystarczającej wiedzy o świecie i trudno im dokonać obiektywnej samooceny. Należy ich tak przygotować, aby wybór zawodu był świadomy i dojrzały. 

 

Swoje zadania realizuję poprzez:

 • prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej,
 • indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami,
 • konsultacje i porady indywidualne,
 • pomoc w wyborze szkoły i zawodu uczniom z problemami zdrowotnymi,
 • wspieranie rodziców i nauczycieli w działaniach doradczych,
 • współpracy z PPP oraz Młodzieżowym Centrum Kariery.

 

Zajęcia  z uczniami obejmują:

 • poznawanie różnych zawodów,
 • poznawanie osobowości, temperamentu,
 • konfrontowanie własnej samooceny z wymaganiami szkół i zawodów,
 • poznawanie struktury i warunków przyjęć do szkół ponadgimnazjalnych ,
 • pomoc w planowaniu kariery edukacyjno-zawodowej,
 • organizowanie Targów Edukacyjnych.

 

Zapraszam uczniów oraz rodziców na konsultacje i porady indywidualne.

Odsłony: 748