Współpraca z Instytucjami

Opublikowano: środa, 16, listopad 2016

Lp

Nazwa instytucji

Dane adresowe

1.

Sąd Rejonowy – III Wydział Rodzinny i Nieletnich

ul. Złocieniecka 5

78 – 500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 36 321 25

2.

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna

ul. Obrońców Westerplatte 11

78 – 500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 363 24 86

3.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. B. Chrobrego 4

78 – 500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 363 37 62

4.

Komisariat Policji

ul. 5 Marca 29

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 363 68 01

5.

Straż Miejska

ul. Stary Rynek 3

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 367 12 72

6.

Złocieniecki Ośrodek Kultury

ul. Połczyńska 6

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 367 14 55

7.

Starostwo Powiatowe

ul. Plac Orzeszkowej 3

78 – 500 Drawsko Pomorskie

tel. 94 363 07 80

8.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Plac  650 – lecia 1

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 36 712 48

9.

Młodzieżowe Centrum Kariery

ul. Piaskowa 1

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 372 41 84

10.

Pełnomocnik ds. Profilaktyki

ul. Stary Rynek 3

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 36 72 022

11.

Zespół Interdyscyplinarny

ul. Plac 650 – lecia 1

78 – 520 Złocieniec

tel. 94 36 712 48

Odsłony: 844