• z życzeniami

Zasady realizowania projektów edukacyjnych

Opublikowano: czwartek, 17, listopad 2016

 

 

 ZASADY

  REALIZOWANIA  PROJEKTÓW  EDUKACYJNYCH 

W  GIMNAZJUM  NR 1  W  ZŁOCIEŃCU

  1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 30 kwietnia 2007r., a udział ucznia w projekcie ma wpływ na ocenę zachowania zgodnie z zapisami statutu i WSO.
  2. Projekty realizowane są przez uczniów w klasie drugiej.
  3. Nad realizacją konkretnego projektu czuwa opiekun, który kontroluje grupę liczącą od 3 do 6 uczniów.
  4. Uczniowie pracują nad tematem do marca, a zakończeniem projektu jest publiczna prezentacja podczas Festiwalu Projektów.

 

 

 

 

Odsłony: 618