• z życzeniami

zgoda na udział

Opublikowano: czwartek, 20, październik 2016

logo szkoy                               logo Erasmus

                         OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka w projekcie Erasmus + „GLOBAL LEARNING FOR MIND AND HEART” realizowanego przez Gimnazjum nr 1 im. Bohaterów Monte Cassino w Złocieńcu w terminie wrzesień 2016- sierpień 2019.

Akceptuję postanowienia Regulaminu udziału uczniów w projekcie „GLOBAL LEARNING FOR MIND AND HEART.”

...........................................................................

                      data i podpis

 

Rozumiem, że zdjęcia, filmy oraz nagrania wideo dotyczące uczniów biorących udział w projekcie mogą być wykorzystywane przez szkoły partnerskie i/lub ich Narodowe Agencje w materiałach promocyjnych.

Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody*) na wykorzystywanie, publikowanie i/lub powielanie fragmentów wywiadów i listów, obrazów oraz nagrań dźwiękowych mojego dziecka przez szkołę macierzystą, szkoły partnerskie i ich Narodowe Agencje podczas jego udziału w projekcie.

*) Niepotrzebne skreślić

 

......................................................

                   data i podpis 

 

Chcesz pobrać dokument?    KLIKNIJ- Zgoda na udział

Odsłony: 665